separate
KIAT (Kumpulan Kisah dan Untaian Nasehat) berisi deretan kisah-kisah terbaik sepanjang zaman sejak Manusia pertama Nabi Adam hingga sekarang
banner ad
logo

Wednesday, May 25, 2011

Abu Ubaid

Kisah Nabi Ibrahim : Menghidupkan benda mati

Sewaktu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan yang mati, maka Allah berfirman kepadanya: "Hai Ibrahim! Apakah kamu belum percaya kepada kekuasaan-Ku." Jawab Ibrahim: "Maha Suci Tuhanku! Permintaanku ini supaya lebih mendekatkan diriku kepada-Mu, mudah-mudahan doaku ini dikabulkan."
Nabi Ibrahim orang yang sabar serta patuh menurut perintah Allah, maka doanya dikabulkan. Kepadanya diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah berfirman di dalam Al Qur'an:

Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Hai Tuhanku! Perlihat¬kanlah kepadaku bagaimana Engkau dapat menghidupkan orang mati." Allah berfirman: "Tidakkah engkau percaya kepada-Ku?" Sahut Ibrahim: "Ya, aku percaya kepada Tuhanku, tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan keimananku)." Allah berfirman: "Ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah beifirman): "Kemudian letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggilah burung-burung itu, niscaya datanglah semuanya kepada engkau dengan segera." Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS Al Baqarah: 260)
Demikianlah Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya kepada Nabi Ibrahim. Keempat burung yang sudah disembelih, dihancurkan tulang-belulang, diaduk menjadi satu, dan tidak dapat ditentukan lagi satu persatu nama-nama bagian anggota-anggota burung itu. Potongan-potongan itu dibagi pula jadi beberapa tumpuk yang diletakkan di atas bukit-bukit yang berjauhan, tetapi setelah dipanggil nama-nama burung satu persatu, maka berlari-Iarilah daging, bulu¬bulunya dari bukit yang satu dengan bukit yang lain menjadi burung kembali sebagaimana semula.
 Hikmah Yang Terkandung Dari Kisah Nabi Ibrahim serta Mukjizat yang dimiliki.
1.    Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang kufur musryik kepada Allah, tetapi Nabi Ibrahim dipelihara oleh Allah dari perbuatan yang demikian.
2.    Mula-mula Nabi Ibrahim ‘alaihissalam mencari Tuhan dengan akalnya, kemudian Allahlah yang memberikan petunjuk kepadanya dengan cara mengenal Allah.
3.    Ayahnya bernama Azar, tukang membuat berhala yang akan di¬sembahnya, Nabi Ibrahim sangat membenci kepada berhala itu.
4.    Beliau berani memusnahkan berhala yang menjadi sesembahan bapa dan kaumnya, sehingga dirinya dijatuhi hukuman mati dengan jalan dibakar.
5.    Nabi Ibrahim dibakar kaumnya, tetapi tidak terbakar, karena Allah melindungi dan memeliharanya.
6.    Nabi Ibrahim ‘alaihissalam adalah seorang yang sangat takwa kepada Allah, beliau lulus dari cobaan Allah, sehingga mendapatkan ijazah surga.
7.    Beliau diuji oleh Allah, disuruh menyembelih anak kandungnya (Ismail), perintah Allah itu dipatuhinya. Allah menggantikan penyembelihan itu dengan seekor gibas, sehingga anaknya selamat.
8.    Nabi Ibrahim mempunyai dua orang isteri yang salehah, dan anak keturunannya, yaitu Ishak dan Ismail pun menjadi anak yang saleh, bahkan menjadi RasuI.
9.    Segala doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah, di antaranya adalah negeri Mekah sampai sekarang menjadi negeri yang subur makmur, walaupun padang pasir, rakyatnya tidak ada yang mati kelaparan.


(kisah-kisah israiliyah)

0 komentar:

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar anda

logo
Copyright © 2012 KIAT .
Blogger Template by Clairvo